ఎకనామిక్ గ్రోత్ సొసైటీ అఫ్ ఇండియా

462

ఎకనామిక్ గ్రోత్ సొసైటీ అఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 22న ఢిల్లీ పార్క్ హోటల్ లో “ఆర్ధిక సామాజిక అభివృద్ధిలో వ్యక్తిగత విజేతలు” అంశం పై జరిగిన జాతీయ సదస్సు లో డాక్టర్ మహ్మద్ రఫీ, ఎయిమ్స్ ఆర్ధోపెడిక్ విభాగం హెడ్ డాక్టర్ వివేక్ దీక్షిత్, పంజాబ్ సహారా పత్రిక సంపాదకులు డాక్టర్ జ్ఞాన్ ప్రకాష్, ఆర్ఎస్ఎస్ ఢిల్లీ కార్యదర్శి రామ్ మహాసింగ్