కేక… లయన్ కిరణ్ కె పార్టీ…కౌబాయ్ స్టైల్ థీమ్ లో… ఫ్యాషన్ షో

489

వినూత్న శైలి కె పార్టీకి నగరం వేదిక అయ్యింది. పార్టీ ప్రియులకు మునుపెన్నడూ ఎరుగని అనుభూతులను అందించి వావ్ అనిపించింది. సుచిర్ ఇండియా అధినేత లయన్ కిరణ్ బర్త్ డే పార్టీని ఆయన సన్నిహితులు కే పార్టీగా ప్రతి ఏడాది ఎదో ఒక థీమ్ తో కని వినీ ఎరగని రితీ లో ఈ కె పార్టీ ఫ్యాషన్ షో అదరహో అనిపిస్తుంది. అదే విధంగా ఆదివారం శిల్పారామం రాంచ్ రాక్ హైట్స్ లో కె పార్టీ కౌబాయ్ స్టైల్ ఫ్యాషన్ మరియు బాలీవుడ్ డాన్సులు అందరిని ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ కె పార్టీ లో టాలీవుడ్ స్టార్స్, సినీనటులు, టాప్ బిజినెస్ మాన్స్ పాల్గొన్నారు. కౌబాయ్ స్టైల్ థీమ్ లో నిర్వహించిన ఈ నైట్